Zastrzeżenie prawne

(Zgodnie z art. 5 niemieckiej ustawy o mediach telekomunikacyjnych [TMG])

Capri Sun AG
Neugasse 22
CH - 6300 Zug
Szwajcaria
E-Mail: headoffice.zug@capri-sun.com)
Tel: +41 41 768 9506

Ust-ID-Nummer: CHE-102.016.538

Koncepcja, projekt, animacje, programowanie
Netzbewegung GmbH
Agentur für interaktive Markenerlebnisse
Pforzheimer Straße 134
76275 Ettlingen
Niemcy
www.netzbewegung.com )
E-mail: info@netzbewegung.com)
Webmaster
info@netzbewegung.com)

Ważna informacja dotycząca wszystkich łączy: 
W orzeczeniu z dnia 12 maja 1998 r. (312 O 85/98 – odpowiedzialność za łącza), sąd okręgowy (Landgericht – LG) w Hamburgu postanowił, że udostępnienie łącza może powodować odpowiedzialność solidarną za treść strony, do której to łącze prowadzi. Według sądu LG odpowiedzialności tej można uniknąć wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności za treść strony.

Niniejszym w sposób wyraźny oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za wszelką treść stron, do których łącza są publikowane w naszej witrynie i nie traktujemy treści opublikowanych na takich stronach jak własnych materiałów. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich łączy pojawiających się w tej witrynie.

Wyłącznie odpowiedzialności:

Informacje opublikowane w tej witrynie zostały uważnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Jednak nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje są pełne i prawdziwe, ani że są przedstawione w najnowszej dostępnej wersji. Dotyczy to w szczególności wszystkich łączy do innych witryn, do których bezpośrednie lub pośrednie odniesienia można znaleźć w niniejszej witrynie.

Informacje mogą być uzupełniane, usuwane lub zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia. Nazwy produktów, przeznaczenie produktów i logotypy prezentowane w tej witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i stanowią własność ich odnośnych właścicieli.